ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ 3 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ Προγ.Σπουδών

Στο επισυναπτόμενο αρχρείο μπορείτε να δείτε την αντιστοιχία των μαθημάτων του νέου ΠΣ με τα μαθήματα τόσο του τελευταίου ΠΣ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (Π5), όσο και με τα μαθήματα των προηγούμενων ΠΣ (Π4 και Π3) που αφορούν τους παλαιότερους εισακτέους.

Τα πρώτα 22 μαθήματα του πίνακα αντιστοιχούν στα υποχρεωτικά μαθήματα που είναι απαραίτητα για τη λήψη πτυχίου.
Ακολουθούν οι αντιστοιχίες μαθημάτων για όσους φοιτητές/φοιτήτριες είναι υποχρεωμένει να διαλέξουν κατεύθυνση σπουδών (εισαγωγή μετά το 2013).

Διόρθωση στο ορθό: Το μάθημα “Εισαγωγή στην Αναλυτική των Δεδομένων” επιλέγεται από 2 κατεθύνσεις (ΜΛΟ & ΜΗΥ) και το μάθημα “Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων” από όλες τις κατευθύνσεις.
Επισύναψη: ΠΙΝΑΚΑΣ_ΝΠΣ-Π5-Π4-Π3.pdf
13 Φεβ 2020 16:52 – από Δημοσθένης Σταμάτης