Πρωτοετείς: Αλλαγή αιθουσών Εργαστηριακών τμημάτων Δομημένου Προγραμματισμού

Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές να ενημερωθούν σχετικά με τα τμήματα και τις αίθουσες του εργαστηρίου Δομημένου Προγραμματισμού.

Οι διδάσκοντες
Επισύναψη: Αίθουσες Εργαστηρίων Δομημένου Προγραμματισμού -ΝΕΟ.pdf
9 Οκτώ 2020 21:31 – από Κατερίνα Ασδρέ