Πρωτοετείς: Αναπλήρωση Εργ/κού μαθήματος Δομημένου Προγραμ/μού (Τμήμα Ε6)

Το εργαστηριακό μάθημα Δομημένου Προγραμματισμού του τμήματος Ε6 που δεν θα γίνει την Τετάρτη 28/10/20, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 27/10/2020, 9:00-11:00, στην αίθουσα Ε2.

Η διδάσκουσα
22 Οκτώ 2020 17:14 – από Κατερίνα Ασδρέ