Πρωτοετείς: Διδασκαλία του μαθήματος “Μαθηματικά Ι” την εβδομάδα 26-30/10/2020

Η διδασκαλία του μέρους του μαθήματος “Μαθηματικά Ι”, που αφορά τους Μιγαδικούς Αριθμούς και τη Γραμμική Άλγεβρα, θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 26-30/10/2020, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

– Ομάδα Α1, Τρίτη 27/10/2020, 11:00-13:00 στην εικονική αίθουσα R1, όπως είναι κανονικά προγραμματισμένο.
– Ομάδα Α2, Παρασκευή 30/10/2020, 14:00-16:00 στην εικονική αίθουσα R2, για την αναπλήρωση του μαθήματος της 28/10/2020.

Σημειώνεται ότι ο παραπάνω προγραμματισμός αφορά μόνο το μέρος τους μαθήματος που διδάσκεται από τον υπογράφοντα.
Ο διδάσκων,
Ε. Αντωνίου
25 Οκτώ 2020 12:16 – από Ευστάθιος Αντωνίου