Πρόγραμμα Εξέτασης Διπλωματικών Εργασιών, ΠΜΣ-Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Την Πέμπτη 7/11/2019, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των Διπλωματικών Εργασιών, από τους φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα” του τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Ο Υπεύθυνος Διπλωματικών Εργασιών του ΠΜΣ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Καθηγητής
Επισύναψη: Εξέταση Δ_Ε 7_11_2019.pdf
4 Νοέ 2019 12:26 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης