Πρόγραμμα Εξέτασης Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών

H παρουσίαση των διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών, θα γίνει στο διάστημα από τη Δευτέρα 10 έως και την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο 1.

Η παρουσίαση γίνεται με τη χρήση PowerPoint και έχει διάρκεια 15 έως 20 λεπτά. Ακολουθούν ερωτήσεις από την τριμελή εξεταστική επιτροπή με διάρκεια 10 λεπτών.

Οι βέλτιστες διπλωματικές/πτυχιακές εργασίες του 2020, θα παρουσιαστούν σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει το Νοέμβριο.

Οι φοιτητές θα υποβάλλουν πρόθεση ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση παρουσίασης των βέλτιστων ΔΕ/ΠΕ, με γραπτή αίτηση (συνημμένο 2) που θα καταθέσουν στη γραμματεία του τμήματος έως την Παρασκευή 28/2/2020, εφόσον η βαθμολογία τους είναι μεγαλύτερη από 9.00.

Η διαδικασία επιλογής των βέλτιστων ΔΕ/ΠΕ περιγράφεται στην ενότητα Β6 του Κανονισμού ΔΕ.

Η Επιτροπή ΔΕ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης, Ευκλείδης Κεραμόπουλος
Επισύναψη: Πρόγραμμα Εξέτασης ΔΕ_ΠΕ 2_2020 .pdf
Επισύναψη: Αίτηση Υποψηφιότητας ΒΔΕ.pdf
6 Φεβ 2020 22:0 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης