Πρόγραμμα Κατατακτηρίων Εξετάσεων ακαδ έτους 2020-2021

Πρόγραμμα Κατατακτήριων εξετάσεων

Μαθηματικά Ι ΤΡ-25-5-2021 11:00
Δομημένος Προγραμματισμός ΤΕ-26-5-2021 11:00
Κυκλώματα Συνεχούς Ρεύματος ΠΕ-27-5-2021 11:00

Η ανακοίνωση για την ύλη των μαθημάτων βρίσκεται στον σύνδεσμο:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΑΚΑΔ. 2020-21.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται, όπως ορίζεται ειδικότερα στον α/α 9 της παρ. 1Β του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26380 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1682), όπως εκάστοτε ισχύει, δηλαδή:
“η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη βεβαίωσης διαγνωστικού ελέγχου … από τον εξεταζόμενο …”

6 Μάι 2021 14:46 – από Γραμματεία