Πρόσβαση στο apps για τους πρωτοετείς φοιτητές

Ενημερώνονται οι πρωτοετείς φοιτητές ότι ακόμη δεν έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία apps.it.teithe.gr του τμήματος, και ως εκ τούτου δεν μπορούν ακόμη να κάνουν ενεργοποίηση τον λογαριασμό τους σε αυτή την υπηρεσία. Μόλις δημιουργηθούν οι λογαριασμοί θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση. (Για την πρόσβαση στην Πυθία, που είναι διαφορετικό σύστημα, έχει αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση από την Γραμματεία).
18 Οκτώ 2019 18:54 – από Αντώνης Σιδηρόπουλος