Πρόσβαση φοιτητών τμ Ηλεκτρονικών Μηχ. στις ψηφιακές υπηρεσίες του νέου τμήματος

Πρόσβαση των φοιτητών του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών στις ψηφιακές υπηρεσίες του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων:

Παρακαλούνται οι φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών να ενεργοποιήσουν τον λογαριασμό τους για πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του νέου τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων ακολουθώντας τις οδηγίες (τουλάχιστον τα 3 πρώτα βήματα) όπως περιγράφονται στην σελίδα:

Υπηρεσίες τμήματος – οδηγίες

Αφήστε μια απάντηση