Πρόσκληση για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-20 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες του Διεθνούς Πανεπιστημίου:

https://www.rc.ihu.edu.gr/?cat=31 (Επιτροπή ερευνών)

και https://www.ihu.gr/calls/

Αφήστε μια απάντηση