Πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για εμπειρογνώμονες

Με την παρακάτω πρόσκληση ενδιαφέροντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://ec.europa.eu/education/news/call-for-experts-tackling-disinformation-promoting-digital-literacy_en) ενδιαφέρεται για να απασχολήσει εμπειρογνώμονες στη θεματική της πρόληψης/αντιμετώπισης της παραπληροφόρησης και της προώθησης των γνώσεων σχετικά με τα ψηφιακά μέσα πληροφόρησης με καταληκτική ημερομηνία 29 Ιουνίου 2021.
14 Ιούν 2021 13:44 – από Ιωάννης Μαρμόρκος