1η Ερευνητική Ημερίδα του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Το τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διοργανώνει

την Παρασκευή 14 Μάϊου 2021, ώρα 10:00 – 14:30

στην εικονική αίθουσα:

https://zoom.us/j/93586763472

διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο:

1η Ερευνητική Ημερίδα του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα ερευνητικά αντικείμενα και η ως τώρα πρόοδος στην εκπόνηση των διατριβών των υποψηφίων διδακτόρων του τμήματος.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των παρουσιάσεων:

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΜΑ-ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
10:00 – 10:05: Αντιπρύτανης ΔΙΠΑΕ
10:05 – 10:10: Κοσμήτορας Σχολής Μηχανικών ΔΙΠΑΕ
10:10 – 10:15: Πρόεδρος Τμήματος

ΟΜΙΛΙΕΣ
10:15 – 10:30 Διαδίκτυο των πραγμάτων – Διαλειτουργικότητα και Σημασιολογι-κός Ιστός, Χαραλαμπίδης Χαράλαμπος
10:30 – 10:45 Ιδιάζοντα Πολυπρακτορικά Δυναμικά Συστήματα, Κάτσιος Γρηγόριος
10:45 – 11:00 Μελέτη χρονικά μεταβαλλόμενων συστημάτων με χρήση επαναλαμβανόμενων νευρωνικών δικτύων, Δημήτριος Γεροντίτης
11:00 – 11:15 Μέθοδοι κλαδέματος νευρωνικών δικτύων με εφαρμογή στην ανάλυση ιατρικών εικόνων και δεδομένων, Κωστοπουλος Ευάγγελος
11:15 – 11:30 Κατευθύνσεις για την Εξηγήσιμη Μηχανική Μάθηση και τις Αρχιτεκτονικές Ευφυών Συστημάτων, Παντελής Ι. Καπλάνογλου
11:30 – 11:45 Εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης σε δυναμικές διεργασίες για την ανίχνευση σφαλμάτων, Γιώργος Γραβάνης
11:45 – 12:00 Ευφυείς τεχνολογίες για κατανεμημένη αναζήτηση πατεντών, Βασιλης Σταμάτης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ 2ο

12:15 – 12:30 Βελτιστοποίηση Σχεδιασμού Αισθητήρων IDC (Interdigital Capacitive Sensors), ΔελημαράςΒασίλειος
12:30 – 12:45 Τεχνικές μη ορθογωνικής πολλαπλής πρόσβασης (NOMA) στην 5η γενιά, Σεϊτανίδης Ηλίας-Νεκτάριος
12:45 – 13:00 Εκπαιδευτικοί προσομοιωτές με γραφικές διεπαφές χρήστη, Σωκράτης Τσελεγκαρίδης
13:00 – 13:15 Γλωσσικά μοντέλα παραγωγής φυσικής γλώσσας και αυτόματη περίληψη, Αλκιβιάδης Κατσάλης
13:15 – 13:30 Αναδυόμενες τεχνολογίες και προσεγγίσεις στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη του ανθρώπου, Γεώργιος Λαμπρόπουλος
13:30 – 13:45 Διάγνωση Βλαβών σε Αναλογικά και Μικτά Ηλεκτρονικά Κυκλώματα- Μία Ανασκόπηση, Ταξινόμηση, Βάσσιος Βασίλειος
14:00 – 14:15 Υπολογισμός του Βαθμού Δυσκολίας Ακαδημαϊκών Μαθημάτων, Κελεσίδης Κωνσταντίνος
14:15 – 14:30 Μέθοδοι Μηχανικής Μάθησης για Δυναμική Πρόβλεψη Επίδοσης Φοιτητών και Συστάσεις Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, Μαρίνα Δελιανίδη

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΗΜΕΡΙΔΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ