ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές που χρειάζονται βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις (πχ για χρήση στον στρατό, την εργασία τους κλπ) να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το νέο έντυπο που επισυνάπτεται.
Δυστυχώς στο παλιό έντυπο δεν μπορεί να μπεί η σφραγίδα της γραμματείας

Επισύναψη: Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις ΙΙ.doc