Τοποθέτηση ασκούμενων φοιτητών πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης που εντάχθηκε στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων λαμβάνοντας υπόψη:
Α) τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φοιτητές για πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών του Τμήματος,
Β) τον εγκεκριμένο αριθμό (13) ασκούμενων φοιτητών,
Γ) τον αριθμό (12) των αιτήσεων για πρακτική άσκηση,
Δ) τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για ένταξή τους στην πρακτική άσκηση μέσω του ΕΣΠΑ που έχουν θεσπιστεί στην υπ’ αριθ. 17/21-08-2018 Συνέλευση του Τμήματος
Ε) την εισήγηση του Επιστημονικά Υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος, που υλοποιείται μέσω του ΕΣΠΑ,
αποφασίζει ομόφωνα

την επιλογή όλων των 12 φοιτητών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. ττου Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης σε θέσεις πρακτικής άσκησης για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-2020 μέσω της πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» » με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σύμφωνα με τον πίνακα μοριοδότησης, στο επισυναπτόμενο αρχείο.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.
Γουλιλανας Κώστας

Επισύναψη: ΕΣΠΑ-Λίστα Μοριοδότησης Χ1920.pdf
25 Οκτώ 2019 0:04 – από Κωνσταντίνος Γουλιάνας