Τροποποιήσεις ΠΠΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της 13ης/1-7-2020 Συνέλευσης του Τμήματος, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις:

το μάθημα «Γλώσσες και τεχνολογίες Ιστού» διδάσκεται στο 3ο εξάμηνο

το μάθημα «Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων» διδάσκεται στο 4ο εξάμηνο

το μάθημα «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων» διδάσκεται στο 8ο εξάμηνο

22 Ιούλ 2020 13:14 – από Δημήτριος Παπακώστας