ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ μαθημάτων 2019-20Ε

Οι τροποποιητικές δηλώσεις, όπου όλοι οι φοιτητές/τριες (ακόμα και όσοι/ες δεν έχουν καταθέσει δήλωση) θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν, θα πραγματοποιηθούν από ΔΕ-9-ΜΑΡ ως και ΔΕ-16-ΜΑΡ στο δικτυακό τόπο:
http://aris.noc.teithe.gr/el/electro/
σύμφωνα με τα παρακάτω:
– όλοι οι φοιτητές δηλώνουν μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες
– οι φοιτητές οι οποίοι πρόκειται να ακολουθήσουν το νέο 5-ετές ΠΠΣ στο εαρινό εξάμηνο 2019-20 δηλώνουν μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες
– οι φοιτητές που προέρχονται από το πρ. τμήμα Μηχ. Πληροφορικής μπορούν να διαγράψουν τα μικτά μαθήματα που τυχόν είχαν δηλώσει και να δηλώσουν μόνο το μέρος των μαθημάτων που οφείλουν (Θεωρία ή Εργαστήριο) σύμφωνα με τον Οδηγό Μετάβασης και τις οδηγίες που έχουν ανακοινωθεί, χωρίς να έχει σημασία το εργαστηριακό τμήμα που θα δηλώσουν (προτείνεται να δηλώσουν τμήμα αναμονής)
– όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αν από τις τροποποιητικές δηλώσεις προκύπτει ανάγκη ένταξής σε εργαστηριακά τμήματα, οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να απευθύνονται στους διδάσκοντες καθηγητές κάθε συγκεκριμένου μαθήματος
– όσοι φοιτητές 4-ετούς φοίτησης έχουν πετύχει σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε 160 ή περισσότερες πιστωτικές μονάδες μέχρι και την εξεταστική ΙΑΝ-20 (χωρίς τον συνυπολογισμό της πτυχιακής και πρακτικής άσκησης) έχουν δικαίωμα να δηλώσουν επιπλέον 12 πιστωτικές μονάδες. Για τον έλεγχο της συμπλήρωσης 160ΠΜ με βάση τον ΑΜ μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
https://www.iee.ihu.gr/ects160/
* Οι πρωτοετείς φοιτητές ΔΕΝ συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από τη Γραμματεία.

6 Μαρτ 2020 18:31 – από Δημήτριος Παπακώστας