ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ μαθημάτων 2020-21Χ

Οι τροποποιητικές δηλώσεις, όπου όλοι οι φοιτητές/τριες (ακόμα και όσοι/ες δεν έχουν καταθέσει δήλωση) θα έχουν τη δυνατότητα να επιλύσουν όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν, θα πραγματοποιηθούν από ΠΕ-22-ΟΚΤ ως και ΤΡ-27-ΟΚΤ στο δικτυακό τόπο:

http://aris.noc.teithe.gr/el/diloseis/

Παρακαλούνται όλοι οι φοιτητές/τριες να ενημερώνονται σχετικά με τα “Δικαιώματα φοιτητών μετά τη συμπλήρωση 160 και 210 πιστωτικών μονάδων” από την ιστοσελίδα:

https://www.iee.ihu.gr/ects160/

η οποία είναι προσπελάσιμη και από τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

https://apps.iee.ihu.gr/

* Οι πρωτοετείς φοιτητές ΔΕΝ συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από την Γραμματεία.

21 Οκτώ 2020 17:55 – από Δημήτριος Παπακώστας