Υποβολή υποψηφιότητας Βέλτιστης Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας

Οι φοιτητές που παρουσίασαν την Πτυχιακή Εργασία τους στις 1 & 2 Ιουλίου 2020 και έλαβαν βαθμολογία τουλάχιστον 9.00, μπορούν να καταθέσουν αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την Κυριακή 19/7/2020, για τη συμμετοχή τους κατόπιν επιλογής στην εκδήλωση παρουσίασης των βέλτιστων διπλωματικών/πτυχιακών εργασιών του Νοεμβρίου.

Αναλυτικές οδηγίες και η Αίτηση, στα συνημμένα αρχεία.

Η Επιτροπή ΔΕ

Ιορδάνης Κιοσκερίδης
Ευκλείδης Κεραμόπουλος

Επισύναψη: ΒΔΕ Ανακοίνωση.pdf
Επισύναψη: ΒΔΕ 2020 Αίτηση Υποψηφιότητας.docx
9 Ιούλ 2020 19:17 – από Ιορδάνης Κιοσκερίδης