ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2019-2020.

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά για τις κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβάλλονται από 1-11-2019 μέχρι 15-11-2019 στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος
και ώρες 12:00 μέχρι 14:00.
Τα δικαιολογητικά είναι: το αντίγραφο του πτυχίου και η αναλυτική βαθμολογία
Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα ανακοινωθούν αργότερα.
Επισύναψη: Αίτηση Για Κατάταξη.doc
31 Οκτώ 2019 12:11 – από Γραμματεία