Φυσική-Ενισχυτική Διδασκαλία_Προσωρινό Πρόγραμμα Παρακολούθησης

Φυσική-Ενισχυτική Διδασκαλία
Διδάσκουσα: Μαρία Παπαδοπούλου
email: mpapa@el.teithe.gr

Σκοπός του μαθήματος:
Η ενισχυτική διδασκαλία στα πλαίσια του μαθήματος Ηλεκτρονική Φυσική του Α’ εξαμήνου (επανάληψη βασικών εννοιών, επίλυση ασκήσεων, απορίες).
Προσοχή! Δεν πρόκειται για ξεχωριστό μάθημα στο οποίο θα βαθμολογηθούν οι φοιτητές, ενώ η παρακολούθησή του δεν είναι υποχρεωτική.

Προσωρινό Πρόγραμμα Παρακολούθησης:
Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν και για να μπορέσουν όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν το μάθημα, το προσωρινό πρόγραμμα διδασκαλίας (και για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αυτό απαραίτητο) είναι το εξής:
Δευτέρα 13:00 – 14:30_Αίθουσα Β3: Ομάδα Α2 (Αποτελείται από τους φοιτητές του Α’ Εξαμήνου που τα ονόματά τους αρχίζουν από ΚΕΛΕΣΗΣ ΡΑΦΑΗΛ μέχρι ΠΕΠΕΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ).
Δευτέρα 14:30 – 16:00_Αίθουσα Β3: Ομάδα Α3 (Αποτελείται από τους φοιτητές του Α’ Εξαμήνου που τα ονόματά τους αρχίζουν από ΠΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ μέχρι ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ).
Δευτέρα 16:00 – 17:30_Αίθουσα Β3: Ομάδα Α1 (Αποτελείται από τους φοιτητές του Α’ Εξαμήνου που τα ονόματά τους αρχίζουν από ΑΓΑΠΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ μέχρι ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ).

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021.

24 Οκτώ 2021 12:50 – από Μαρία Παπαδοπούλου