Χρήση αίθουσας “Ευκλείδης” για προετοιμασία μαθημάτων σχετικά με Ηλεκτρονική

Η αίθουσα Ευκλείδης (απέναντι από το Αμφ Η) από 29-ΟΚΤ θα είναι διαθέσιμη για τους φοιτητές/τριες του τμήματος κάθε ΤΡ, ΤΕ και ΠΕ από 10:00 ως 14:00
για την εξοικείωση με όργανα ηλεκτρικών μετρήσεων και την προετοιμασία εργαστηριακών ασκήσεων και εργασιών σε μαθήματα σχετικά με Ηλεκτρονικά συστήματα.

24 Οκτώ 2019 14:2 – από Δημήτριος Παπακώστας