Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20

Δηλώσεις των μαθημάτων στο πληροφοριακό σύστημα «Πυθία» την ΤΡ-1-ΟΚΤ και ΤΕ-2-ΟΚΤ
Δηλώσεις εργαστηριακών τμημάτων την ΠΑ-4-ΟΚΤ
Θα αναρτηθούν αναλυτικές ανακοινώσεις για τα παραπάνω.

Υπενθυμίζεται ότι:
— Έναρξη διδασκαλίας μαθημάτων: ΔΕ-7-ΟΚΤ

— Υποδοχή Πρωτοετών: ΔΕ-7-ΟΚΤ @10:00~12:00
* Οι πρωτοετείς φοιτητές δεν συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από τη Γραμματεία.

Στο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2019-20 χειμερινό

Αφήστε μια απάντηση