Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Αγγέλου Κωνσταντίνος kagel@admin.teithe.gr +30 2310 013 915
Αμανατιάδης Δημήτριος dima@it.teithe.gr +30 2310013 988
Αμπατζής Ζαφείριος zafiris@el.teithe.gr +30 2310 013 079
Ουγιάρογλου Στέφανος stoug@it.teithe.gr +30 2310 013 926
Τσιακμάκης Κυριάκος ktsiak@physics.auth.gr +30 2310 013 632