Σέχα Ελένη

Διοικητικό Προσωπικό

Προϊσταμένη γραμματείας – Υπεύθυνη διοικητικών θεμάτων.

Τηλέφωνο:
+30 2310 013621