Χαλιαμπάκα Χρυσούλα

Διοικητικό Προσωπικό

Γραμματέας – Υπέυθυνη φοιτητικών θεμάτων.

Τηλέφωνο:
+30 2310 013621