Δημητριάδης Παναγιώτης M.Sc., Ph.D.

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΔ407/Εργ/Επιστ. Συνεργάτες/ΕΣΠΑ)

Ηλεκτρονικός Μηχανικός

Επιστημονικό Πεδίο:
Αναλογικά και Ψηφιακά Ηλεκτρονικά Συστήματα, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
E-mail: