Καπλάνογλου Παντελής

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΔ407/Εργ/Επιστ. Συνεργάτες/ΕΣΠΑ)

Ο Παντελής Ι. Καπλάνογλου είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning Engineer/Architect) και Υποψήφιος Διδάκτορας στην Επεξηγήσιμη Μηχανική Μάθηση, με Μ.Sc. στις Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου (Web Intelligence) και Β.Sc. στην Μηχανική Λογισμικού. Έχει δουλέψει για 20+ χρόνια στην βιομηχανία της Πληροφορικής, και στους δύο τομείς των Υπηρεσιών IT και Ανάπτυξης Λογισμικού, πριν την απασχόληση με την έρευνα και την διδασκαλία. Έχει διατελέσει προϊστάμενος τμήματος R&D λογισμικού και συνεργάτης ανάπτυξης διεθνών εφαρμογών σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία λιανικών πωλήσεων. Έχει αποκτήσει γνώση σε διάφορους τομείς και θέματα, που εκτείνονται από την Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι τα Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα, και ποικιλόμορφες γλώσσες προγραμματισμού από x86 Assembly μέχρι ASP.NET/C# και Python. Τα τελευταία τρία χρόνια συμμετέχει σε ερευνητικά έργα σχετικά με Υπολογιστική Όραση για Αυτόνομα Μη-Επανδρωμένα Αεροχήματα (UAV), Συστήματα Συστάσεων για Μεγάλα Δεδομένα, Κατανόηση Φυσικής Γλώσσας.

Επιστημονικό Πεδίο:
Μηχανική Μάθηση
Μαθήματα που διδάσκει:
(1403) Εισαγωγή στα Λειτουργικά Συστήματα
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
E-mail:
Δημόσια προφίλ: