Χορήγηση βεβαίωσης συμμετοχής στις εξετάσεις

Οδηγίες για την έκδοση της βεβαίωσης συμμέτοχης στις εξετάσεις:

  1. Η βεβαίωση συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον φοιτητή και στέλνεται στον διδάσκοντα Καθηγητή και στη Γραμματεία με email με θέμα: Βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις του μαθήματος (τίτλος μαθήματος).
  2. Ο διδάσκων Καθηγητής βεβαιώνει –υπογράφει και απαντάει στο ίδιο email προς τη Γραμματεία και
  3. Η Γραμματεία υπογράφει, σφραγίζει τη βεβαίωση και την αποστέλλει στο email του ενδιαφερόμενου φοιτητή.

Επισύναψη: Βεβαίωση συμμετοχής σε εξετάσεις.doc