ΝΕΟ: Δήλωση Πρόθεσης Συμμετοχής στις Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2020 και Δήλωση συναίνεσης

ΝΕΟ = Αντιγράφω από την ανακοίνωση που υπάρχει στο μενού: ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Εξετάσεις – Διενέργεια και Πρόγραμμα Εξετάσεων

***Θα αποκλειστώ από τις εξετάσεις αν δεν δηλώσω πρόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις; ***
Όχι. Εφόσον έχετε κάνει δήλωση του μαθήματος στην αρχή του εξαμήνου έχετε δικαίωμα εξέτασης.

και όπως προκύπτει εφόσον συμφωνείτε με την εξ αποστάσεως εξεταστική διαδικασία, τότε έχετε δικαίωμα εξέτασης σύμφωνα με τις οδηγίες των διασκόντων.

***** ΠΑΡΑΚΑΛΩ να ***** ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ***** προσεκτικά τις ανακοινώσεις. *****

Μπορείτε να βρείτε την σχετική απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9E%CE%92%CE%9B46%CE%A8%CE%963%CE%A0-%CE%A7%CE%9E%CE%91?inline=true

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής στις εξετάσεις σημαίνει αυτόματα ότι οι φοιτητές συναινούν σε όσα αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Παρακαλώ προσέξτε ιδιαίτερα ότι:
Στην γραπτή ή προφορική εξ αποστάσεως εξέταση θα μετέχουν οι φοιτητές με κάμερα, ώστε να αναγνωρίζονται από τον διδάσκοντα με την επίδειξη της φοιτητικής τους ταυτότητας. Οι φοιτητές θα υποχρεούνται να δηλώσουν λίγες ημέρες πριν από την εξέταση ότι θα λάβουν μέρος σε αυτή και συναινούν. Διαφορετικά η συμμετοχή τους δεν θα είναι δυνατή.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της διαδικασίας των εξετάσεων είναι σημαντικό να είναι γνωστή η πρόθεση συμμετοχής των φοιτητών στα εξεταζόμενα μαθήματα. Παρακαλώ δηλώστε την πρόθεση συμμετοχή σας, ΜΟΝΟ για όσα μαθήματα υπάρχει πιθανότητα να συμμετέχετε στην τελική εξέταση στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://aris.noc.teithe.gr/el/exams/

μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου.

Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής αφορά ΜΟΝΟ στα μαθήματα του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2019-20 που έχουν ήδη δηλώσει ότι θα παρακολουθήσουν οι φοιτητές.
Η συμμετοχή στην εμβόλιμη εξεταστική δεν απαιτεί δήλωση και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με όσα ισχύουν όπως αυτά περιγράφονται στον σύνδεσμο: https://www.iee.ihu.gr/ects160/

Μην ξεχνάτε:
— Να ακολουθείτε τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ για όλα τα μαθήματα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του τμήματος: ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – Εξετάσεις.
— Να ακολουθήσετε τις ειδικότερες οδηγίες που θα ανακοινωθούν (μέσω moodle ή/και apps) από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος πριν την εξέταση, όπου θα αναφέρονται λεπτομέρειες για τον τρόπο εξέτασης καθώς και η ακριβής ώρα, ημερομηνία και αίθουσα εξέτασης.

Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε το προσωπικό σας Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 από την σελίδα:
https://www.iee.ihu.gr/exams-program/

21 Αυγ 2020 17:44 – από Δημήτριος Παπακώστας