Μητρώα Εκλεκτόρων

Τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρoνικών Συστημάτων, μέχρι το  Μάρτιο του 2021, είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μητρώο εκλεκτόρων  (Ενημέρωση 01-03-2021).