Μητρώα Εκλεκτόρων

Τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρoνικών Συστημάτων, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019, είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μητρώο ΜΠΗΣ ΔΙΠΑΕ (ανανέωση_19_ΣΕΠ2019).