Μητρώα Εκλεκτόρων

Τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρoνικών Συστημάτων, μέχρι το  Σεπτέμβριο του 2021, είναι διαθέσιμο στους παρακάτω συνδέσμους: