Μητρώα Εκλεκτόρων

Τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρνικών Συστημάτων, μέχρι το Σεπρέμβριο του 2019, είναι διαθέσιμο στο παρακάτω σύνδεσμο:

Μητρώο ΜΠΗΣ ΔΙΠΑΕ 19ΣΕΠ19-ΝΕΟ.