ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡ-ΠΩΝ ΕΔΙΠ ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπάρχει προθεσμία
Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου και ώρα 14:30
Επισύναψη: 6ΜΕΔ46ΨΖ3Π-65Σ.pdf
3 Ιούλ 2020 14:3 – από Γραμματεία