Πρόγραμμα Εξεταστικής Περιόδου

Επσυνάπτεται το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του χειμερινού εξαμήνου 2019-20.

Εναλλακτικά της παραπάνω εκτυπώσιμης μορφής, το πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε άλλες μορφές μέσω της δικτυακής εφαρμογής: