Παπαγεωργίου Δημήτριος M.Sc., Ph.D.

Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΠΔ407/Εργ/Επιστ. Συνεργάτες/ΕΣΠΑ)

Ο Δημήτριος Παπαγεωργίου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο εργαστήριο Αυτοματοποίησης και Ρομποτικής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Απέκτησε το Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών το 2013 και το Διδακτορικό Δίπλωμα το 2019 από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. H διδακτορική του διατριβή αφορούσε τον έλεγχο συνεργατικών ρομπότ χρησιμοποιώντας δυναμικά συστήματα και επιβολή περιορισμών με επιβλέπουσα την καθ. Ζ. Δουλγέρη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν κυρίως την φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-ρομπότ, την παραγωγή κίνησης σε πραγματικό χρόνο με χρήση δυναμικών συστημάτων και την χρήση εικονικών περιορισμών. Έχει λάβει μέρος σε 4 ευρωπαϊκά ερευνητικάέργα και 1 εθνικό έργο, τα οποία σχετίζονται με έλεγχο ρομπότ στην βιομηχανία, στην ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική και σε γεωργικές εφαρμογές, ενώ επίσης έχει λάβει 2 υποτροφίες για τη διδακτορική και τη μετα-διδακτορική του έρευνα αντίστοιχα. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει κυρίως την διδασκαλία του μάθήματος “Ρομποτική” στο Tμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτωνην του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, όπως και την επικουρία στα μαθήματα ”Ρομποτική” και ”Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου” του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ. Είναι συ-συγγραφέας σε πάνω από 20 εργασίες, οι οποίες είναι δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά (όπως “IEEE Transaction on Robotics” και “Robotics and Computer integrated Manufacturing”) και σε διεθνή συνέδρια (όπως IEEE ICRA, IROS και CDC) στον τομέα της Ρομποτικής και του Αυτομάτου Ελέγχου. Τέλος, είναι μέλος της IEEE (Robotics and Automation Society και Control Systems Society) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Επιστημονικό Πεδίο:
Ρομποτική, Αυτόματος Έλεγχος, Έλεγχος ρομπότ
Μαθήματα που διδάσκει:
(1912) Ρομποτική
Ώρες γραφείου:
-
Γραφείο:
-
E-mail:
Προσωπική σελίδα:
https://arl.ee.auth.gr/people/papageorgiou
Δημόσια προφίλ:
SC