Αναστολή ΠΑ χειμερινού εξ. 2019-20

Αναστέλλεται η διεξαγωγή της πρακτική άσκησης των φοιτητών του Χειμερινού Εξαμήνου 2019-2020, μέχρι τις 24-03-2020 σύμφωνα με το έγγραφο με αριθ. πρωτ.117/17.03.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων με Θέμα «Οδηγίες ως προς την εφαρμογή της με αρ. πρωτ.Δ1α/ΓΠ.οικ. 16838/10-03-2020 ΚΥΑ (Β΄783) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σχετικά με την πρακτική άσκηση φοιτητών». Αν μετά τις 24/3 συνεχίσει η αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα συνεχίσει και η αναστολή της ΠΑ (μέχρι τη λήξη της στις 30/3).
Οι φοιτητές οφείλουν να ενημερώσουν και τους εργοδότες τους και να σταματήσουν να πηγαίνουν στο χώρο εργασίας τους (αν δεν έχουν σταματήσει ήδη). Το έγγραφο του Υπουργείου μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020.

Μ. Ιωαννίδου
18 Μαρτ 2020 14:50 – από Μελίνα Ιωαννίδου