Δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου 2021-22

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του χειμερινού εξαμήνου 2021-22 έχει αναρτηθεί στη σελίδα:

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Θα αναρτηθεί νέα ανακοίνωση σχετικά με την Έναρξη διδασκαλίας του θεωρητικού μέρους των μαθημάτων.

Οι δηλώσεις των Θεωρητικών μαθημάτων του Χειμερινού εξαμήνου θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι και την ΠΑ-15-ΟΚΤ στον δικτυακό τόπο:

http://pithia.teithe.gr/

ΔΕΝ υπάρχει λόγος να προσπαθούν όλοι οι φοιτητές να ολοκληρώσουν την δήλωσή τους κατά τις πρώτες ώρες ενεργοποίησης, καθώς οι δηλώσεις εργαστηριακών τμημάτων θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστά για κάθε μάθημα, όπως θα ανακοινωθεί από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

ΔΕΝ θα υπάρχει δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων, παρά μόνο με αιτιολογημένη αίτηση προς την Γραμματεία και έπειτα από έγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος, σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί.

Οι δηλώσεις μαθημάτων είναι υποχρεωτικές για όλους τους φοιτητές εκτός από τους πρωτοετείς φοιτητές, οι οποίοι ΔΕΝ συμπληρώνουν δηλώσεις μαθημάτων καθώς αυτές ολοκληρώνονται από την Γραμματεία.

Όλοι οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν μέχρι 42 πιστωτικές μονάδες και δικαιούνται να εξεταστούν μόνο στα μαθήματα που δηλώνουν.

Οι δηλώσεις Πτυχιακών/Διπλωματικών Εργασιών και Πρακτικής Άσκησης δεν προσμετρούνται στις 42 πιστωτικές μονάδες και πραγματοποιούνται σύμφωνα με όσα ισχύουν

Διπλωματική Εργασία

Πρακτική Άσκηση

αλλά και τις σχετικές αναρτήσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες των ανακοινώσεων των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Τμήματος
https://apps.iee.ihu.gr/announcements

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ιδιαίτερα τα παρακάτω:

1) Παρακαλώ ενημερωθείτε από το μενού “Σπουδές – Προπτυχιακές – Τροποποιήσεις Δηλώσεις μαθημάτων” της ιστοσελίδας του Τμήματος

Τροποποιήσεις – Δηλώσεις μαθημάτων

σχετικά με όσα ισχύουν από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21.

2) Εργαστηριακά μαθήματα: πληροφορίες για την έναρξη, τον τρόπο δήλωσης, συμμετοχής και την διαδικασία διδασκαλίας τους θα ανακοινώνονται από τους διδάσκοντες κάθε μαθήματος.

3) Για τους φοιτητές που εγγράφηκαν στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΑΤΕΙΘ (έως και το 2018) υπενθυμίζεται ότι το ακαδ. έτος 2020-21 ήταν το τελευταίο (τελευταία ευκαιρία) που ένας φοιτητής ή μια φοιτήτρια του πρώην τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ που πέρασε μέρος μαθήματος είχε δικαίωμα να δηλώσει το άλλο μέρος (Θεωρία ή Εργαστήριο) του μαθήματος και να εξεταστεί μόνο σε αυτό. Από το ακ. έτος 2021-2022, ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα δηλώνει και θα εξετάζεται στο ΕΝΙΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ (Θεωρία και Εργαστήριο) σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων του μαθήματος και ανεξάρτητα με το αν στο παρελθόν έχει επιτύχει σε μέρος του μαθήματος.

7 Οκτώ 2021 17:14 – από Δημήτριος Παπακώστας