Ένταξη Φοιτητών Τμήματος Μηχ. Πληροφορικής στο ΔΙΠΑΕ – Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου

Την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019, στις 11:30 (αίθουσα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, δίπλα στο Κεντρικό Κυλικείο) θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση των φοιτητών-φοιτητριών του πρώην Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Σπουδών του νέου τμήματος (Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων) του ΔΙΠΑΕ.

Η ενημέρωση αφορά τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων στο νέο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) και τις μεταβατικές διατάξεις:

(α) για όσες και όσους επιλέξουν να πάρουν το πτυχίο του παλιού Τμήματος και

(β) για όσες και όσους δικαιούνται και το επιθυμούν να πάρουν το 5-ετές πτυχίο του νέου Τμήματος.

Επισυνάπτεται ο Οδηγός Μετάβασης στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών τον οποίο κρίνεται απαραίτητο να διαβάσετε ώστε η εκδήλωση να είναι επιτυχημένη και κατά τη διάρκεια της να λυθούν ουσιαστικές απορίες.

Leave a Reply