Δηλώσεις τμημάτων εργαστηρίων 2019-20Χ

Στη δήλωση θα εμφανίζονται μόνο τα μαθήματα του νέου ΠΠΣ που δήλωσε ο φοιτητής στο πληροφοριακό σύστημα “Πυθία” και περιλαμβάνουν εργαστηριακό μέρος που διδάσκεται σε περισσότερα από ένα εργαστηριακά τμήματα. Δηλαδή μόνο στα μαθήματα:

1102 Δομημένος Προγραμματισμός
1304 Οργάνωση και Αρχιτεκτονική Υπολογιστικών Συστημάτων
1501 Ασύρματες επικοινωνίες
1504 Ηλεκτρονικές Διατάξεις
1701 Δίκτυα Υπολογιστών
1713 Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές

Όταν δεν υπάρχουν κενές θέσεις σε τμήματα κάποιου μαθήματος, τότε οι φοιτητές/τριες δηλώνουν για αυτό το μάθημα το τμήμα αναμονής (Τμήμα Χ) και θα πρέπει να ενταχθούν σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες.
Οι φοιτητές/τριες οι οποίοι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των διδασκόντων δεν θα παρακολουθήσουν κάποιο εργαστηριακό τμήμα αλλά έχουν μόνο υποχρέωση εργαστηριακής εξέτασης, θα πρέπει να επιλέξουν το τμήμα εξέτασης.

Ενημερωθείτε για την προτεραιότητα και τις ώρες δηλώσεων από τον παρακάτω σύνδεσμο χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος “Πυθία”

http://aris.noc.teithe.gr/el/electro/

Leave a Reply