Μετακίνηση το Χειμερινό 2019-2020 – Δήλωση μαθημάτων στο Pithia (επείγον)

Αγαπητοί φοιτητές-τριες,

Σας ενημερώνω ότι πρέπει να δηλώσετε στο σύστημα Pithia όλα τα μαθήματα του ΠΠΣ του Τμήματος που έχουμε συμφωνήσει ότι θα σας αναγνωριστούν (με την προυπόθεση ότι θα περάσετε τα αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο υποδοχής).

Μπορείτε να δηλώσετε και επιπλέον μαθήματα στα οποία μπορείτε να εξεταστείτε όταν επιστρέψετε (τηρώντας το όριο των διδακτικών μονάδων).

Οι παραπάνω κανόνες θα ισχύουν πάντα για όσους μετακινούνται μέσω Erasmus+.

Σας χαιρετώ,
Περικλής Χατζημίσιος
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Erasmus+/LLP
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

Leave a Reply