Οργάνωση Πινάκων Ανακοινώσεων

Αγαπητοί φοιτητές, επειδή αυτή τη στιγμή στο τμήμα μας υλοποιούνται ουσιαστικά τρία προγράμματα σπουδών, και για να μην δημιουργηθούν παρερμηνείες, να διευκρινίσουμε ότι:
Οι ανακοινώσεις σχετικά με τα μαθήματα θα αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων που αντιστοιχούν στα νέα εξάμηνα των μαθημάτων.
Για παράδειγμα το μάθημα ΑΔΙΣΕ με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος μηχανικών Πληροφορικής ήταν 5ου εξαμήνου. Με το νέο ΠΣ είναι 9ου εξαμήνου. Ανεξάρτητα από το αν κάποιος φοιτητής εντάσσεται στο παλιό ή νέο ΠΣ, οι ανακοινώσεις του μαθήματος ΑΔΙΣΕ θα αναρτώνται στον πίνακα του 9ου εξαμήνου. Κατ’αντιστοιχία για όλα τα μαθήματα. Συνεπώς φροντίστε να παρακολουθείτε όλους τους πίνακες που περιέχουν μαθήματα που έχετε δηλώσει ή θα δηλώσετε με βάση τα εξάμηνα που εντάσσονται στο νέο ΠΣ 5ετούς.

Leave a Reply