ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα – Applied Electronic Systems”.

  • Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ΠΜΣ.  
  • Αίτηση συμμετοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 μπορείτε να καταθέσετε εδώ.

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών μερικής φοίτησης, μετά από επιτυχή εξέταση σε 8 μαθήματα και εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο 1ο και 2ο εξάμηνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν 4 μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ στο 3ο εξάμηνο εκπονούν ατομική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.