ΠΜΣ στα Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων του ΔΙΠΑΕ οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) “Εφαρμοσμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα – Applied Electronic Systems”.

Το ΠΜΣ ολοκληρώνεται σε 3 εξάμηνα σπουδών πλήρους φοίτησης, ή περισσότερα εξάμηνα σπουδών μερικής φοίτησης, μετά από επιτυχή εξέταση σε 8 μαθήματα και εκπόνηση ατομικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Στο 1ο και 2ο εξάμηνο οι φοιτητές πλήρους φοίτησης παρακολουθούν 4 μαθήματα ανά εξάμηνο, ενώ στο 3ο εξάμηνο εκπονούν ατομική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται τα απογεύματα Παρασκευής και τα πρωινά Σαββάτου στις εγκαταστάσεις του τμήματος στη Σίνδο. Ο 2ος κύκλος του ΠΜΣ αναμένεται να λειτουργήσει τον Οκτώβριο του 2018.

Ο κανονισμός σπουδών του ΠΜΣ είναι διαθέσιμος εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.