Πρόγραμμα Εξέτασης ΠΕ (πρώην τμ. Ηλεκτρονικών Μηχανικών)

H παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών για τους φοιτητές του πρώην τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, θα γίνει την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το πρόγραμμα στο συνημμένο αρχείο.

Leave a Reply