(Ελληνικά) Πρόγραμμα Ημερίδας Πρακτικής Άσκησης και Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας, Σάββατο 17/09/2022, 12:00 – 15:00 – Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων


Attachments: