Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών

General

 • Course Code: 1103
 • Semester: 1st
 • Course Type: General Background (GB)
 • Course Category: Compulsory (CO)
 • Scientific Field: Generic Knowledge and Skills (GKS)
 • Lectures: 4 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Teching and exams language: Greek
 • The course is offered to Erasmus students
 • Coordinator: Ilioudis Christos
 • Instructors: Ilioudis Christos

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης των υπολογιστών ως μια απαραίτητη εισαγωγή στα γνωστικά αντικείμενα που θα καλυφθούν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, και να συσχετίσουν τα θεμέλια με τις προοπτικές της επιστήμης

 • Να γνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά αναπαράστασης δεδομένων 
 • Να περιγραφει τα στοιχεια της ψηφιακής λογικής και της οργάνωσης Υπολογιστών
 • Να κατανοεί τις αρχές δικτύων και διαιδκτυακών υπηρεσιών
 • Να γνωρίζει τις θεμελιώδεις αρχές της αλγοριθμικής και την εξελιξη των γλωσσών προγραμματισμού
 • Να κατανοεί τις αρχες λειτουργικών συστημάτων
 • Να περιγράφει την οργάνωση δεδομένων και να συγκρίνει τα σχετικά μοντέλα και να γνωρίσει τη συνεισφορά της τεχνικής νοημοσύνης και της ασφάλειας πληροφοριών
 • Να έρθει σε επαφή με τις μελλοντικές εξελίξεις της επιστήμης των Υπολογιστών και τους περιορισμούς
General Skills
 • Οι ικανότητες που αναμένεται να αναπτύξει ο φοιτητής διακρίνονται:
 • - Στην αναζήτηση και ανάλυση πληροφοριών
 • - Στην ομαδική εργασία

Course Contents

Οι γνωστικές περιοχές που καλύπτονται συνθέτουν το puzzle της επιστήμης Η/Υ:

 • των βασικών γνώσεων σχετικών με την εσωτερική παράσταση των δεδομένων  και τα αριθμητικά συστήματα
 • των βασικών στοιχείων της ψηφιακής λογικής
 • της αρχιτεκτονικής Von Newman και της οργάνωσης του υπολογιστή
 • Λειτουργικά συστήματα
 • τις γλώσσες προγραμματισμού και τα προγράμματα εφαρμογών
 • Θεμελιώδεις αρχές Δικτύων και δικτυακών εφαρμογών
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Ειδικά Θέματα επιστήμης Υπολογιστών :Τεχνητή νοημοσύνη, ασφάλεια πληροφοαριακών συστημάτων

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Περιλαμβάνει Θεωρητική διδασκαλία καθως και παρουσιάσεις προσκεκλημένων ομιλητών
Use of ICT means
 • Χρησιμοποιείται ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης καθως και επικοινωνίας με τους φοιτητές
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures52
Writing and presenting compulsory work60
Individual study and analysis of literature68
Total 180
Students evaluation

Η αξιολόγηση των φοιτητών στηρίζεται στην τελική γραπτή εξέταση, στην πρόοδο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού έτους, καθώς και στην τελική εργασία.

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Εισαγωγή στην επιστημη των Υπολογιστών, ευδοξος 50656335, Behrouz Forouzan, κλειδάριθμος
 2. Εισαγωγή στην επιστημη των Υπολογιστών, ευδοξος 50656007, Μποζάνης, Τζιόλας