Ασύρματα Δίκτυα

General

 • Course Code: 1871
 • Semester: 8th
 • Course Type: Scientific Area (SA)
 • Course Category: Optional (OP)
 • Scientific Field: Communications and Networks (CN)
 • Lectures: 4 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Course webpage: http://aetos.it.teithe.gr/~vitsas/page6.htm
 • Teching and exams language: Greek
 • The course is offered to Erasmus students
 • Coordinator: Vitsas Vasilis
 • Instructors: Vitsas Vasilis

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή στις βασικές αρχές των ασύρματων δικτύων, του θεσμικού τους πλαισίου, τις τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης μέσου που χρησιμοποιούνται και τα σύγχρονα πρωτόκολλα ασύματων τοπικών, προσωπικών και μητροπολιτικών δκτύων.

 • Διακρίνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ασύρματων επικοινωνιών και να προσδιορίζουν τις διαφορές με τις ενσύρματες επικοινωνίες.
 • Να περιγράφει και να εξηγεί τα χαρακτηριστικά του πρωτοκόλλου ΙΕΕΕ 802.11
 • Να περιγράφει και να εξηγεί τα βασικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ασύρματων μητροπολιτικών και προσωπικών δικτύων
 • Να προσδιορίζει και να διακρίνει τα τεχνολογικά επιτεύγματα και εξελίξεις στο χώρο των ασύρματων επικοινωνιών
 • Να περιγράφει και να προσδιορίζει το θεσμικό πλαίσιο των ασύρματων επικοινωνιών και δικτύων
 • Να περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της ασύρματης διάδοσης και των μεθόδων πολυπλεξίας στο φυσικό επίπεδο στα ασύρματα δίκτυα
General Skills
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη

Course Contents

Θεσμικό πλαίσιο, οικονομικά και νομικά θέματα στις Τηλεπικοινωνίες: Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό και τις τηλεπικοινωνίες. Εθνικές και διεθνείς εποπτικές αρχές. Αδειοδότηση και διαχείριση φάσματος. Χρέωση δικτυακών υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, χρέωση συμφόρησης, κριτήρια διαμοίρασης δικτυακών πόρων, μοντέλα ελέγχου ροής, χρέωση στο Internet.
Εισαγωγή στις ασύρματες επικοινωνίες: Βασικά χαρακτηριστικά ασύρματης διάδοσης, είδη παρεμβολών, μέθοδοι πολυπλεξίας, φυσικό επίπεδο (PHY), επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου (MAC), τεχνικές πολλαπλής προσπέλασης μέσου (FDMA/TDMA/CDMA/WCDMA) και αποφυγής συγκρούσεων πακέτων (CSMA/CA, polling).
Το πρότυπο IEEE 802.11 για ασύρματα τοπικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων: Αρχιτεκτονική, υπηρεσίες, φυσικό επίπεδο, επίπεδο ελέγχου πρόσβασης μέσου, τρέχουσες και υπο-ανάπτυξη εκδόσεις του πρωτοκόλλου (π.χ. 802.11aa/ac/ad/af/ah).
Τεχνολογίες ασύρματων μητροπολιτικών (IEEE 802.16 WiMAX) και προσωπικών δικτύων (UWB, Bluetooth, Zigbee, IrDA).

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Use of ICT means
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures52
Individual study and analysis of literature128
Total 180
Students evaluation

Γραπτή τελική εξέταση (100%) στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Βιβλίο [50655989]: Ασύρματες Επικοινωνίες, Δίκτυα και Συστήματα, Stallings W. - Beard C.
 2. Βιβλίο [21391]: ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΕΝΙΚΟΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΥΔΔΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΙΩΤΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΓΑΠΙΟΥ, ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ
Complementary greek bibliography
 1. P. Nikopolitidis, M. Obaidat, G. Papadimitriou and A. Pomportsis, "Ασύρματα Δίκτυα", Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
 2. M. Θεολόγου, “Δίκτυα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών”, Εκδόσεις Τζιόλα, 2007.
Complementary international bibliography
 1. Matthew S Gast, “802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide”, O'Reilly Media.
 2. Andrews Jeffrey, G. Ghosh και Arunabha Muhamed, “Βασικές Αρχές WiMax”, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, 2010.
 3. Τheodore S. Rappaport, “Wireless Communications: Principles and Practice”, Prentice Hall.
Scientific journals
 1. IEEE Communications Magazine
 2. IEEE Wireless Communications
 3. IEEE Transaction on Communications
 4. IEEE Communications Surveys & Tutorials