Προηγμένα Θέματα Δικτύων

General

 • Course Code: 1873
 • Semester: 8th
 • Course Type: Specialization (SP)
 • Course Category: Optional (OP)
 • Scientific Field: Communications and Networks (CN)
 • Lectures: 4 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Teching and exams language: Greek
 • The course is offered to Erasmus students
 • Recommended prerequisite courses: (1701) Computer Networks
 • Coordinator: Vitsas Vasilis
 • Instructors: Vitsas Vasilis

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τον φοιτητή σε σημαντικές έννοιες δικτύων και επικοινωνιών ΗΥ και σε επιμέρους χαρακτηρτικά και λειτουργίες των πρωτοκόλλων δικτύων HY

 • Να αναφέρει τις βασικές αρχές και και τα κριτήρια απόδοσης στους κώδικες ΗΥ
 • Να διακρίνει τα κύρια χαρακτηρηστικά στις διασυνδέσεις συσκευών
 • Να κατηγοροποιεί τα δίκτυα ΗΥ αανάλογα με την γεωγραφική έκτασή τους και την τοπολογία τους
 • Να διακρίνει τα δίκτυα και τις μεθόδους μεταγωγής και τα δίκτυα ακρόασης
 • Να αναλύει το μοντέλλο του OSI και τις λειτουργίες τωνπροτοκόλλων επικοινωνιών
 • Να εφαρμόζει τους αλγορίσθμους δομολόγησης κατάστασης ζεύξης και διανύσματος απόστασης
General Skills
 • Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο

Course Contents

Κώδικες χαρακτήρων (βασικές αρχές, κώδικες ASCII, unicode κλπ)
Διασυνδέσεις (κύρια χαρακτηριστικά, διασυνδέσεις V.24, USB, HDMI, παράλληλες διασυνδέσεις)
Γεωγραφική και τοπολογική διαίρεση δικτύων, δίκτυα μεταγωγής και δίκστυα ακρόασης, μέθοδοι μεταγωγής
Μοντέλλο του OSI και λειτουργίες πρωτοκόλλων επικοινωνιών
Δρομολόγηση δικτύων και αλγόριθμοι κατάστασης ζεύξης και και διανύσματος απόστασης
to be completed

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία (παράδοση, συζήτηση, επίλυση προβλημάτων).
Use of ICT means
 • Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Moodle
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures52
Individual study and analysis of literature108
Total 160
Students evaluation

Γραπτή τελική εξέταση

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Βιβλίο [59374915]: Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών,10η έκδοση, Αλεξόπουλος Αριστείδης,Λαγογιάννης Γεώργιος
Complementary greek bibliography
 1. Δικτύωση Υπολογιστών, 7η Έκδοση, James F. Kurose, Keith W. Ross
Scientific journals
 1. IEEE Communications Magazine
 2. IEEE Transaction on Communications
 3. IEEE Communications Surveys & Tutorials