Ενεργοποίηση λογαριασμού πρόσβασης στις υπηρεσίες του τμήματος

Όλοι οι φοιτητές του τμήματος έχουν πρόσβαση στο σύνολο υπηρεσιών του τμήματος. Οι υπηρεσίες αυτές αναπτύχθηκαν και συνεχίζουν να αναπτύσσονται κυρίως από τους ίδιους τους φοιτητές του τμήματος. Βασική προϋπόθεση για την ενεργοποίηση της πρόσβασης είναι η δυνατότητα σύνδεσης στο κεντρικό σύστημα του Ιδρύματος “Uniportal“. Η πρόσβαση στο Uniportal ενεργοποιείται με την εγγραφή σας στο τμήμα και από την γραμματεία σας έχουν ήδη δοθεί τα στοιχεία username και password (θα πρέπει να τα γνωρίζετε καθόλη την διάρκεια των σπουδών σας).

Για τους πρωτοετείς φοιτητές (προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς), δε δημιουργείται ο λογαριασμός άμεσα με την εγγραφή του καθενός, αλλά μεσολαβούν κάποιες ημέρες και αφού λήξουν οι εγγραφές. Όταν είναι έτοιμοι οι λογαριασμοί για  πρόσβαση στις υπηρεσίες του τμήματος (Οκτώβριο), βγαίνει σχετική ανακοίνωση.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες του τμήματος ενεργοποιείται μέσω της σελίδας https://apps.it.teithe.gr/ και θα χρειαστεί να την κάνετε μόνο μια φορά.  Αφού επισκεφτείτε την σελίδα (στην οποία βλέπετε μια λίστα από υπηρεσίες του τμήματος) θα πρέπει να επιλέξετε “Ενεργ. Λογαριασμού”.

Στην σελίδα που θα οδηγηθείτε, πρέπει να κάνετε μια σειρά από βήματα. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή του αρχικού τρόπου ταυτοποίησης, και πρέπει να επιλέξετε “Μέσω pithia.teithe.gr”.

Στο επόμενο βήμα θα πρέπει να εισάγετε τα διαπιστευτήρια σας για πρόσβαση στο σύστημα “Uniportal”, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό. Το όνομα χρήστη περιέχει χαρακτήρες από το ονοματεπώνυμό σας και ίσως έναν αριθμό στο τέλος. Για τους παλαιότερους φοιτητές το όνομα χρήστη περιέχει τον αριθμό μητρώου και το όνομα του τμήματος εισαγωγής (iee, it, ele). Προσοχή: το όνομα χρήστη δεν περιέχει το “@” και οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να υπάρξει μετά από αυτό. Για παράδειγμα αν το email μου είναι “giorgos@iee.ihu.gr”, το όνομα χρήστη είναι “giorgos”

Αφού δώσετε σωστά τα στοιχεία πρόσβασης και πατήσετε “ΕΠΟΜΕΝΟ” θα εμφανιστούν τα στοιχεία σας όπως παρακάτω.

Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε το email σας. Εδώ θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή και να πληκτρολογήσετε το email σας σωστά. Εάν δεν το πληκτρολογήσετε σωστά, τότε δε θα μπορείτε να κάνετε ανάκτηση του κωδικού/password στην περίπτωση που το ξεχάσετε, ούτε θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις. Προφανώς,  μπορείτε να το αλλάξετε οποιαδήποτε στιγμή αργότερα.

 

Το 6ο βήμα είναι ο ορισμός του κωδικού/password σας για πρόσβαση στις υπηρεσίες του τμήματος. Να σημειωθεί ότι από τις υπηρεσίες του τμήματος δεν μπορείτε να επηρεάσετε ή να έχετε πρόσβαση στις κεντρικές υπηρεσίες του Ιδρύματος. Οι υπηρεσίες του τμήματος απευθύνονται μόνο στους φοιτητές του.

Στο νέο κωδικό που θα πληκτρολογήσετε γίνεται έλεγχος για το πόσο ισχυρός είναι. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο κωδικός που ορίζετε δεν πληροί κάποιον περιορισμό, αυτό θα εμφανιστεί με κόκκινα γράμματα.

Αφού πληκτρολογήσετε έναν αποδεκτό κωδικό (δυο φορές) τότε μπορείτε να πατήσετε “ΕΠΟΜΕΝΟ”.

Εφόσον ολοκληρωθούν όλα τα βήματα, θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι ο λογαριασμός σας ενεργοποιήθηκε.

Πατώντας τέλος, επιστρέφετε στην αρχική σελίδα υπηρεσιών.