Διαδικασία Εισόδου στις Υπηρεσίες του τμήματος

Δεδομένου ότι έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας στο τμήμα, από την σελίδα https://apps.iee.ihu.gr μπορείτε να επιλέξετε “Είσοδος” επάνω δεξιά.

Θα μεταβείτε σε μια σελίδα όπου θα ζητηθούν τα διαπιστευτήριά σας. Είναι τα στοιχεία που ορίσατε κατά την Ενεργοποίηση λογαριασμού πρόσβασης στις υπηρεσίες του τμήματος.

Στο αριστερό τμήμα της σελίδας εμφανίζεται ποια εφαρμογή ζήτησε την είσοδό σας στο σύστημα. Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την υπηρεσία στην οποία προσπαθείτε να κάνετε “login”.

Έχοντας πληκτρολογήσει σωστά username/password, και εφόσον είναι η πρώτη φορά που κάνετε είσοδο στην συγκεκριμένη υπηρεσία, θα ζητηθεί επιβεβαίωση (ότι η υπηρεσία “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες” ζητά πρόσβαση στα στοιχεία του προφίλ σας. Πρέπει να επιλέξετε “ΑΠΟΔΟΧΗ”. Αν επιλέξετε “ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ”, κάθε φορά που θα εισέρχεστε στην συγκεκριμένη υπηρεσία θα ζητείται αυτή η επιβεβαίωση.

Αφού επιλέξετε ένα από τα δυο, επιστρέφετε στην αρχική σελίδα με τις υπηρεσίες του τμήματος. Στο επάνω δεξιό τμήμα της οθόνης υπάρχει το όνομά σας.