(Ελληνικά) Πρόσκληση επιστημονικού συνεργάτη για την «ΔΙΕΘΝΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΙΔΑΚΤOΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ – AIDA», με αντικείμενο «Διαχειριστική υποστήριξη έρευνας και ανάπτυξης σε Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική Όραση»

Sorry, this entry is only available in Greek.