Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

General

 • Course Code: 1301
 • Semester: 3rd
 • Course Type: General Background (GB)
 • Course Category: Compulsory (CO)
 • Scientific Field: Generic Knowledge and Skills (GKS)
 • Lectures: 4 hours/week
 • ECTS units: 6
 • Teching and exams language: Greek
 • The course is offered to Erasmus students
 • Instructors: Tzekis Panagiotis

Educational goals

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση της έννοιας της πιθανότητας, εννοιών που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και στοιχεία της Στατιστικής.

 • Κατανοεί τα στοχαστικά μοντέλα που προκύπτουν από τα προβλήματα της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών.
 • Περιγράφει τα στοχαστικά μοντέλα που προκύπτουν από τα προβλήματα της πληροφορικής και των ηλεκτρονικών.
 • Αναγνωρίζει και να διακρίνει τις μεθόδους και των στοχαστικών μοντέλων.
 • Εξηγεί και να εκτιμά τις λύσεις που προκύπτουν από τα στοχαστικά μοντέλα.

Course Contents

Συνδυαστική Ανάλυση, Πιθανότητα, Δεσμευμένη Πιθανότητα, Θεώρημα του Bayes, Περιγραφική
Στατιστική, Τυχαία Μεταβλητή-Πληθυσμός-Δείγμα, Συναρτήσεις Κατανομής Πιθανοτήτων,
Συναρτήσεις Πυκνότητας Πιθανότητας, Συνεχείς κατανομές (Κανονική, Student), Διακριτές
κατανομές (Διωνυμική, Poisson), Διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχος υποθέσεων, Γραμμική
παλινδρόμηση.

Teaching Methods - Evaluation

Teaching Method
 • Πρόσωπο με πρόσωπο θεωρητική διδασκαλία.
Use of ICT means
 • Ηλεκτρονικές σημειώσεις, ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Teaching Organization
Activity Semester workload
Lectures52
Individual study and analysis of literature128
Total 180
Students evaluation

Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από την γραπτή τελική εξέταση του εξαμήνου.
Ο βαθμός του μαθήματος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι προσβάσιμα στους φοιτητές από την ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος και ανακοινώνονται στην πρώτη διάλεξη θεωρίας.

Recommended Bibliography

Recommended Bibliography through "Eudoxus"
 1. Βιβλίο [68369882]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΕΤΡΑΚΗ Α. ΔΩΡΟΘΕΑ, ΠΕΤΡΑΚΗΣ Α. ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 2. Βιβλίο [22768741]: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΑΨΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ
 3. Βιβλίο [68402428]: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Γεώργιος Δρόσος
Scientific journals
 1. Journal of Statistics Education